Author Archive

insert more tag

Posted by: k40mc on +00002008-10-08T00:24:22+00:00312008bUTCWed, 08 Oct 2008 00:24:22 +0000 2, 2008

Hôm nay học chẳng có gì

Posted by: k40mc on +00002008-10-03T11:23:25+00:00312008bUTCFri, 03 Oct 2008 11:23:25 +0000 2, 2008

Lịch sử trực thăng

Posted by: k40mc on +00002008-10-02T23:04:07+00:00312008bUTCThu, 02 Oct 2008 23:04:07 +0000 2, 2008

Tàu chiến các nước

Posted by: k40mc on +00002008-10-02T22:58:30+00:00312008bUTCThu, 02 Oct 2008 22:58:30 +0000 2, 2008

Máy bay Su-35 của Nga

Posted by: k40mc on +00002008-10-02T22:51:26+00:00312008bUTCThu, 02 Oct 2008 22:51:26 +0000 2, 2008

Lịch sử trường đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Posted by: k40mc on +00002008-10-02T22:43:29+00:00312008bUTCThu, 02 Oct 2008 22:43:29 +0000 2, 2008

Tuần sau chúng ta thi giữa kỳ

Posted by: k40mc on +00002008-10-01T15:56:41+00:00312008bUTCWed, 01 Oct 2008 15:56:41 +0000 2, 2008