Archive for the ‘Quân sự’ Category

Lịch sử trực thăng

Posted by: k40mc on +00002008-10-02T23:04:07+00:00312008bUTCThu, 02 Oct 2008 23:04:07 +0000 2, 2008

Tàu chiến các nước

Posted by: k40mc on +00002008-10-02T22:58:30+00:00312008bUTCThu, 02 Oct 2008 22:58:30 +0000 2, 2008