THÀNH VIÊN

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K40MC

 

STT

Mã SV

Họ và tên

 

 

 

 

 

 

 

    1

40.0483.K40H

Bùi Việt                      Anh

 

    2

40.0485.K40H

Lương Đức                Cảnh

 

    3

40.0346.K40F

Tạ Quang                  Cẩm

 

    4

40.0418.K40G

Hồ Thế                      Cường

 

    5

40.0356.K40F

Lê Tiến                      Dũng

 

    6

40.0357.K40F

Ngọc Việt                   Dũng

 

    7

40.0421.K40G

Nguyễn Duy              Dũng

 

    8

40.0359.K40F

Đỗ Văn                     

 

    9

40.0422.K40G

Phạm Minh               Dương

 

  10

40.0495.K40H

Phạm Văn                 Điệp

 

  11

40.0496.K40H

Nguyễn Xuân            Định

 

  12

40.0426.K40G

Ngô Văn                    Được

 

  13

40.0362.K40F

Tạ Quang                  Được

 

  14

40.0499.K40H

Mạc Tùng                 Giang

 

  15

40.0429.K40G

Trịnh Hữu                Giang

 

  16

40.0431.K40G

Hoàng Quang          

 

  17

40.0432.K40G

Ngô Văn                    Hải

 

  18

40.0433.K40G

Nguyễn Thanh          Hải

 

  19

K39E311

Nguyễn Đăng            Hiển

 

  20

40.0501.K40H

Phạm Duy                 Hiển

 

  21

40.0366.K40F

Đào Hữu                    Hiếu

 

  22

K38M364

Nguyễn Ngọc             Hùng

 

  23

40.0506.K40H

Nguyễn Duy              Hưng

 

  24

40.0508.K40H

Trần Đoàn                 Hưng

 

  25

40.0445.K40G

Nguyễn Văn              Hưởng

 

  26

40.0509.K40H

Nguyễn Văn              Khiên

 

  27

40.0446.K40G

Vũ Văn                      Khương

 

  28

40.0376.K40F

Đặng Trung               Kiên

 

  29

40.0510.K40H

Nguyễn Đức               Kiên

 

  30

40.0378.K40F

Trần Thanh              Liêm

 

  31

40.0379.K40F

Nguyễn Mạnh           Linh

 

  32

40.0381.K40F

Hoàng Văn                Lộc

 

  33

40.0450.K40G

Trần Văn                   Lực

 

  34

40.0516.K40H

Đỗ Thị Thanh            Lương

 

  35

40.0382.K40F

Lê Ngọc                       Minh

 

  36

40.0518.K40H

Trần Phương              Nam

 

  37

40.0519.K40H

Lê Hoàng                    Nhiệm

 

  38

40.0455.K40G

Nguyễn Minh             Phương

 

  39

40.0458.K40G

Trần Đức                    Quyền

 

  40

40.0461.K40G

Trần Vũ                      Sơn

 

  41

40.0394.K40F

Đặng Xuân                 Tân

 

  42

K39C193

Vũ Quốc                      Thái

 

  43

40.0463.K40G

Đỗ Văn                        Thanh

 

  44

40.0464.K40G

Đỗ Tiến                        Thành

 

  45

40.0465.K40G

Lê Đồng                       Thành

 

  46

40.0396.K40F

Phạm Văn                   Thành

 

  47

40.0398.K40F

Trần Quang                Thắng

 

  48

K39A056

Vũ Đình                       Thắng

 

  49

40.0467.K40G

Lê Minh                       Thuấn

 

  50

40.0400.K40F

Quách Văn                  Thụy

 

  51

40.0401.K40F

Đinh Văn                     Tiến

 

  52

K39A065

Trần Quang                 Tiến

 

  53

40.0402.K40F

Trần Văn                     Tiến

 

  54

40.0330.K40E

Trần Văn                     Tính

 

  55

40.0404.K40F

Đào Hữu                       Toàn

 

  56

40.0470.K40G

Đỗ Thành                     Trung

 

  57

40.0471.K40G

Trần Quang                 Trung

 

  58

40.0472.K40G

Cao Xuân                   Trường

 

  59

K39E349

Trần Ngọc                   

 

  60

40.0408.K40F

Đoàn Quang                 Tuấn

 

  61

K39C210

Nguyễn Văn                 Tuấn

 

  62

40.0411.K40F

Nguyễn Văn                 Tuyên

 

  63

40.0479.K40G

Đào Xuân                     Tường

 

  64

40.0412.K40F

Cao Văn                       Tưởng

 

  65

40.0482.K40G

Trịnh Bá                       Vị

 

  66

40.0480.K40G

Nguyễn Đức                  Việt

 

  67

40.0342.K40E

Trần Thọ                       Vinh

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: