GIỚI THIỆU

   Với hình thức tuyển sinh của trường đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên. Sau năm học thứ nhất trường tổ chức phân ngành cho sinh viên K40. Vì vậy ngày 15/8/2006 lớp k40mc được thành lập.

Advertisements
%d bloggers like this: